Jaarverslag 2017

Vergelijkende cijfers

In dit financieel jaarverslag zijn ter vergelijk de door het ministerie van OCW goedgekeurde begroting voor het jaar 2017 opgenomen en de begroting voor 2018. Tevens zijn de jaarcijfers 2016 opgenomen. In bovengenoemde zijn ook de cijfers van het voormalig Persmuseum opgenomen. Hiernaast wordt separaat in de bijlagen een overzicht opgenomen, waarin de bestedingen van de BIS en Erfgoedwet subsidies worden weergegeven. Dit laatste komt voort uit de wens van het ministerie om de opbrengsten en uitgaven ten behoeve van deze subsidies apart te blijven volgen.